top

Women in Red: en av våra doktorander har erhållit bidrag

2016-03-24

Vår doktorand Åsa Burström har erhållit bidrag från Women in Red. Läs mer om det i: http://www.xn--kvinnorshlsa-ocb.se/16-och-26-miljonerklubben/woman-in-red-firar-tio-ar-i-ar