top

Om projektet

2016-02-12

STEPSTONES är ett forskningsprojekt som studerar överföring från barn till vuxensjukvård från olika perspektiv och har som övergripande målsättning att förbättra och säkra överföringen genom att utvärdera effekten av ett strukturerat överföringsprogram för unga personer med långvariga sjukdomstillstånd.  STEPSTONES som idé är generisk, men de första studierna kommer att genomföras inom gruppen unga personer med medfött hjärtfel.