top

Senaste presentationer

2019-06-18

Nyligen gav vår vetenskapliga ledare för STEPSTONES Medfödda hjärtfel två presentationer om övergången till vuxenlivet för ungdomar med kroniska sjukdomar.

Den första presentationen hölls vid the Congenital Heart Campus, Ortigia, Sicilien den 24 maj.

Den andra presentationen gavs vid det 29:e årlige sumposiet om medfödda hjärtfel hos vuxna i Stevenson, WA, USA, den 31 maj. Presentationen kan ses här: https://www.youtube.com/watch?v=necYYaey1zI&feature=youtu.be