top

Samverkan

Forskargrupp

STEPSTONES är ett samarbetsprojekt mellan forskare i Sverige och Belgien.

Forskargruppen består av

 • Professor Philip Moons, Sjuksköterska, PhD (Vetenskaplig ledare)

Academic Center for Midwifery, KU Leuven, Belgien.

Gästprofessor, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Hedersprofessor, Department of Paediatrics and Child Health, University of Cape Town, Sydafrika

 • Ewa-Lena Bratt, Sjuksköterska, Med Dr (Projektkoordinator)

Docent, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Ewa-Lena Bratt innehar även en kombinationsanställning vid Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg

 • Carina Sparud-Lundin, Sjuksköterska, Fil Dr, Docent

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

 • Professor Lars Wallin, Sjuksköterska, PhD

Akademin Utbildning, Hälsa och Samhälle, Högskolan Dalarna

Gästprofessor, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

 • Hanna Gyllensten, PhD

Universitetslektor, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

 

Om du vill ha ytterligare information om forskargruppen se:

http://caresci.gu.se/forskning/profilomrade/vard-vid-overgangar-inom-halso–och-sjukvard

Doktorander

 • Mariela Acuna Mora, Sjuksköterska, MSc, doktorand

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Academic Center for Midwifery, KU Leuven, Belgien

 • Markus Saarijärvi, Sjuksköterska, MSc, doktorand

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Academic Center for Midwifery, KU Leuven, Belgien

 • Sandra Skogby, Sjuksköterska, MSc, doktorand

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Academic Center for Midwifery, KU Leuven, Belgien

Forskningsmedarbetare

 • Mikael Dellborg, Professor, Överläkare. GUCH-mottagningen, Östra sjukhuset/Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg/Avdelningen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
 • Katarina Hanséus, Docent, Överläkare, Barnhjärtcentrum, Barnhjärtcentrum, Skånes universitetssjukhus i Lund.
 • Bengt Johansson, Docent, Överläkare, GUCH-enheten, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.
 • Edit Nagy, Med Dr, Överläkare, GUCH-enheten, Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
 • Annika Rydberg, Professor, Överläkare, Barnhjärtmottagningen, Barn och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.
 • Jan Sunnegårdh, Professor, Överläkare, Barnhjärtenheten vid Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus/Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
 • Ulf Thilén, Med Dr, Överläkare, GUCH-enheten, Skånes universitetssjukhus i Lund.
 • Per Winberg, Med Dr, Överläkare, Barnkardiologmottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm.

Övriga medarbetare i projektet

 • Åsa Burström, PhD, Sjuksköterska, Barnhjärtcentrum, Karolinska universitetssjukhus i Stockholm.
 • Ann Asp, Sjuksköterska, MSc, Barnhjärtcentrum, Skånes universitetssjukhus i Lund.
 • Michelle Björkén-Norman, Barnhjärtmottagningen, Barn och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.
 • Sandra Skogby, Sjuksköterska, Barnhjärtcentrum, Barnhjärtenheten vid Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus/Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
 • Linda Ternrud, Sjuksköterska, GUCH-enheten, Skånes universitetssjukhus i Lund.
 • Malin Berghammer, Sjuksköterska, Med Dr, Universitetslektor vid Högskolan Väst i Trollhättan.
 • Görel Hultsberg-Olsson, Forskningssköterska GUCH-mottagningen Östra sjukhuset/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
 • Helena Dellborg, Forskningssköterska GUCH-mottagningen Östra sjukhuset/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
 • Mette Koch, GUCH-enheten, Skånes universitetssjukhus i Lund.
 • Eva Fernlund, Barnkardiolog, Barnhjärtmottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping.
 • Poppy Kazamia, läkare, Barnhjärtmottagningen, Uppsala Universitetssjukhus.
 • Shalan Fadl, Barnkardiolog, Barnhjärtmottagningen, Universitetssjukhuset i Örebro.
 • Christina Christerson, överläkare, GUCH-mottagningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala.
 • Aleksandra Trzebiatowska-Krzynska, överläkare, GUCH-mottagningen, Universitetsjukhuset i Linköping.

Samarbetspartners och deltagande enheter

STEPSTONES-ConHD är ett samarbetsprojekt mellan alla sju universitetssjukhus som har specialistmottagningar för unga personer med medfödda hjärtfel och som har både barn och vuxensjukvård (Grown Up With Congenital Heart Disease= GUCH)

Samarbetspartners och deltagande enheter 1    Samarbetspartners och deltagande enheter 3

Följande enheter medverkar i projektet

 • Barnhjärtcentrum vid Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus i Göteborg
 • GUCH-enheten vid Östra sjukhuset/Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
 • Barnhjärtcentrum vid Skånes universitetssjukhus i Lund
 • GUCH-enheten vid Skånes universitetssjukhus i Lund
 • Barnhjärtmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm
 • GUCH-enheten vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna
 • Barnhjärtmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå
 • GUCH-enheten vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå
 • Barnhjärtmottagningen vid Universitetsjukhuset i Linköping
 • GUCH-enheten vid Universitetsjukhuset i Linköping
 • Barnhjärtmottagningen vid Universitetssjukhuset i Örebro
 • Barnhjärtmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
 • GUCH-enheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

 

Advisory board

 • Kristina Berg-Kelly – Specialist i barn- och ungdomsmedicin. Docent i pediatrik vid Göteborgs universitet.
 • Veronica Danko – Patientperspektivet
 • Inger Ekman – Professor, Sjuksköterska. Personcentrerad vård. Centrumföreståndare för Centrum för personcentrerad vård (GPCC), Göteborgs universitet.
 • Malene Jensen – Föräldraperspektivet
 • Peter Nordqvist – Generalsekreterare för Hjärtebarnsförbundet samt hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
 • Karl Swedberg – Senior professor, läkare. Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
 • Kerstin Ulin – Universitetslektor, Sjuksköterska. Institutionen för vårdvetenskap, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

 

Finansiärer

Kempe-Carlgrenska Stiftelsen

Petter Silverskiölds minnesfond

Kvinnor och Hälsa (1,6 miljoners klubben)

Sahlgrenska universitetssjukhusets fonder

Kronprinsessan Lovisas stiftelse

Göteborgs barnklinikers forskningsfond

Stiftelsen Ebba Danelius

Stiftelsen Clas Groschinsky

hjärtlung

Finansiärer 2

Finansiärer 1

Finansiärer 4