top

Samverkan

Forskargrupp

STEPSTONES är ett samarbetsprojekt mellan forskare i Sverige och Belgien.

Forskargruppen består av

 • Professor Philip Moons, Sjuksköterska, PhD (Vetenskaplig ledare – Medfödda hjärtfel)

Academic Center for Midwifery, KU Leuven, Belgien.

Gästprofessor, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Hedersprofessor, Department of Paediatrics and Child Health, University of Cape Town, Sydafrika

 • Ewa-Lena Bratt, Sjuksköterska, Med Dr (Projektkoordinator – Medfödda hjärtfel)

Docent, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Ewa-Lena Bratt innehar även en kombinationsanställning vid Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barn och ungdomssjukhus, Göteborg

 • Carina Sparud-Lundin, Sjuksköterska, Fil Dr (Vetenskaplig ledare – Diabetes)

Docent, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

 • Anna-Lena Brorsson, Sjuksköterska, Med Dr (Projektkoordinator – Diabetes)

Adjunkt, Karolinska Institutet, Sachsska Barnsjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm

 • Åsa Burström, Sjuksköterska, Med Dr

Adjunkt, Karolinska Institutet, Barnhjärtcentrum, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.

Om du vill ha ytterligare information om forskargruppen se:

http://caresci.gu.se/forskning/profilomrade/vard-vid-overgangar-inom-halso–och-sjukvard

Doktorander

 • Mariela Acuna Mora, Sjuksköterska, MSc, doktorand

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Academic Center for Midwifery, KU Leuven, Belgien

 • Markus Saarijärvi, Sjuksköterska, MSc, doktorand

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Academic Center for Midwifery, KU Leuven, Belgien

 • Sandra Skogby, Sjuksköterska, MSc, doktorand

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Academic Center for Midwifery, KU Leuven, Belgien

 • Mikaela Hällström, Läkare, MSc, doktorand

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Academic Center for Midwifery, KU Leuven, Belgien

Forskningsmedarbetare – Medfödda hjärtfel

 

 • Lars Wallin, Professor, Sjuksköterska. Akademin Utbildning, Hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna. Gästprofessor Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet.
 • Hanna Gyllensten, Universitetslektor, Apotekare. Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet. Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC), Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
 • Mikael Dellborg, Professor, Överläkare. GUCH-mottagningen, Östra sjukhuset/Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg/Avdelningen för medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.
 • Katarina Hanséus, Docent, Överläkare, Barnhjärtcentrum, Barnhjärtcentrum, Skånes universitetssjukhus i Lund.
 • Bengt Johansson, Docent, Överläkare, GUCH-enheten, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.
 • Edit Nagy, Med Dr, Överläkare, GUCH-enheten, Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
 • Annika Rydberg, Professor, Överläkare, Barnhjärtmottagningen, Barn och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.
 • Jan Sunnegårdh, Professor, Överläkare, Barnhjärtenheten vid Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus/Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
 • Ulf Thilén, Med Dr, Överläkare, GUCH-enheten, Skånes universitetssjukhus i Lund.
 • Per Winberg, Med Dr, Överläkare, Barnkardiologmottagningen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm.

Övriga medarbetare

 • Ann Asp, Sjuksköterska, MSc, Barnhjärtcentrum, Skånes universitetssjukhus i Lund.
 • Michelle Björkén-Norman, Barnhjärtmottagningen, Barn och Ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.
 • Sandra Skogby, Sjuksköterska, Barnhjärtcentrum, Barnhjärtenheten vid Drottning Silvias Barn och ungdomssjukhus/Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
 • Linda Ternrud, Sjuksköterska, GUCH-enheten, Skånes universitetssjukhus i Lund.
 • Malin Berghammer, Sjuksköterska, Med Dr, Universitetslektor vid Högskolan Väst i Trollhättan.
 • Görel Hultsberg-Olsson, Forskningssköterska GUCH-mottagningen Östra sjukhuset/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
 • Helena Dellborg, Forskningssköterska GUCH-mottagningen Östra sjukhuset/Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
 • Mette Koch, GUCH-enheten, Skånes universitetssjukhus i Lund.
 • Eva Fernlund, Barnkardiolog, Barnhjärtmottagningen, Universitetssjukhuset i Linköping.
 • Poppy Kazamia, läkare, Barnhjärtmottagningen, Uppsala Universitetssjukhus.
 • Shalan Fadl, Barnkardiolog, Barnhjärtmottagningen, Universitetssjukhuset i Örebro.
 • Christina Christerson, överläkare, GUCH-mottagningen, Akademiska sjukhuset i Uppsala.
 • Aleksandra Trzebiatowska-Krzynska, överläkare, GUCH-mottagningen, Universitetsjukhuset i Linköping.

Samarbetspartners och deltagande enheter

STEPSTONES-ConHD är ett samarbetsprojekt mellan alla sju universitetssjukhus som har specialistmottagningar för unga personer med medfödda hjärtfel och som har både barn och vuxensjukvård (Grown Up With Congenital Heart Disease= GUCH)

Samarbetspartners och deltagande enheter 1    Samarbetspartners och deltagande enheter 3

Deltagande enheter

 • Barnhjärtcentrum vid Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus i Göteborg
 • GUCH-enheten vid Östra sjukhuset/Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg
 • Barnhjärtcentrum vid Skånes universitetssjukhus i Lund
 • GUCH-enheten vid Skånes universitetssjukhus i Lund
 • Barnhjärtmottagningen vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm
 • GUCH-enheten vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna
 • Barnhjärtmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå
 • GUCH-enheten vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå
 • Barnhjärtmottagningen vid Universitetsjukhuset i Linköping
 • GUCH-enheten vid Universitetsjukhuset i Linköping
 • Barnhjärtmottagningen vid Universitetssjukhuset i Örebro
 • Barnhjärtmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
 • GUCH-enheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Forskningsmedarbetare – Diabetes

 • Martina Persson, Överläkare, Med.dr. Docent i pediatrik vid Karolinska Institutet, Överläkare, avdelningen för diabetes och endokrinologi, Sachsska barnsjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm

Övriga medarbetare

 • Elisabeth Jelleryd, Dietist, Patientansvarig diabetes. Astrid Lindgrens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna
 • Sofie Velander, Sjuksköterska, Barndiabetesmottagningen, Astrid Lindgrens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna
 • Lisa Odhagen, Sjuksköterska, Barndiabetesmottagningen, Astrid Lindgrens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna

Deltagande enheter

 • Barndiabetesmottagningen, Astrid Lindgrens sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna, Stockholm
 • Barndiabetesmottagningen, Sachsska barnsjukhuset, Södersjukhuset, Stockholm
 • Diabetesmottagningarna för vuxna, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Centrum för diabetes i Stockholm, Ersta sjukhuset, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus

Advisory board för STEPSTONES medfödda hjärtfel och diabetes

 • Veronica Danko – Patientperspektivet
 • Malene Jensen – Föräldraperspektivet
 • My Huotarinen – Ung Diabetes
 • Peter Nordqvist – Generalsekreterare för Hjärtebarnsförbundet samt hedersdoktor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
 • Kristina Berg-Kelly – Specialist i barn- och ungdomsmedicin. Docent i pediatrik vid Göteborgs universitet.
 • Inger Ekman – Professor, Sjuksköterska. Personcentrerad vård. Centrumföreståndare för Centrum för personcentrerad vård (GPCC), Göteborgs universitet.
 • Karl Swedberg – Senior professor, läkare. Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
 • Kerstin Ulin – Universitetslektor, Sjuksköterska. Institutionen för vårdvetenskap, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Finansiärer – Medfödda hjärtfel

Kempe-Carlgrenska Stiftelsen

Petter Silverskiölds minnesfond

Kvinnor och Hälsa (1,6 miljoners klubben)

Sahlgrenska universitetssjukhusets fonder

Kronprinsessan Lovisas stiftelse

Göteborgs barnklinikers forskningsfond

Stiftelsen Ebba Danelius

Stiftelsen Clas Groschinsky

hjärtlung

Finansiärer 2

Finansiärer 1

Finansiärer 4

Finansiärer – Diabetes

Diabetesfonden

Barndiabetesfonden

Centrum för Personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet – GPCC