top

Relaterade projekt

Adole7C (AdolesCents reCeiving Continuous Care for Childhood-onset Chronic Conditions)

Förekomst av och prediktorer för utebliven uppföljning av personer med medfödda hjärtfel och reumatisk hjärtsjukdom (RHD)

Ibland upphör unga personer med den medicinska uppföljningen efter överföring till vuxensjukvården vilket kan leda till ökad risk för komplikationer. Internationella data har visat att mellan 21-76% inte är under medicinsk uppföljning. Data om förekomsten av utebliven uppföljning hos patienter med medfödda hjärtfel saknas i Sverige, Belgien och Sydafrika. Studien syftar till att utifrån sjukhusrelaterade och sjukvårdsorganisatoriska faktorer i Sverige och Sydafrika studera:

  • Hur stor andel av patienter med medfött hjärtfel och RHD som fortsatt respektive upphört med sin medicinska uppföljning efter att de överförts till vuxensjukvården, och på vilken vårdnivå eventuell uppföljning sker
  • Patientnära och sjukhusrelaterade faktorer som predikterar att patienter inte följs upp
  • Vilka konsekvenser detta får för sjuklighet, dödlighet och vårdkonsumtion.

 

Projektet är ett samarbete med Cape Town University, Sydafrika och KU Leuven, Belgien. Datainsamling för denna studie pågår.