top

Rådgivande kommittén

2016-03-14

Det första mötet med den rådgivande kommittén genomfördes den 25 februari 2016 vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.