Nyheter

Film om vår forskning

2018-10-04

Forskargruppen har producerat en film som visar hur överföringen från barn- till vuxensjukvård och övergången till vuxenlivet kan upplevas för unga personer och föräldrar. Filmen är bla. baserad på citat från de kvalitativa förberedande studier som har gjorts inom STEPSTONES-projektet och har bla. visats på forskargruppens presentation på Vetenskapsfestivalen i Göteborg, april 2018. Filmen kan…

STEPSTONES presentation

2018-10-04

Doktorand Mariela Acuna presenterade STEPSTONES vid European Society of Cardiology kongress den 25 augusti, Munchen, Tyskland.

Bästa muntlig presentation

2018-06-23

Vår doktorand Mariela Acuna Mora vann pris för Bästa Muntlig Presentation på Nordic Conference in Nursing Research 2018, Oslo, 7-9 juni. Grattis Mariela!

Abstrakt har accepteras vid ESC Congress

2018-04-23

Ett abstrakt med titeln ”Adolescents with congenital heart disease own beliefs about their illness: illness perception and potential correlates” har accepterats för presentation vid European Society of Cardiology Congress (25-29 Augusti 2018)  Munchen, Tyskland. Muntlig presentation.