Nyheter

Senaste presentationer

2019-06-18

Nyligen gav vår vetenskapliga ledare för STEPSTONES Medfödda hjärtfel två presentationer om övergången till vuxenlivet för ungdomar med kroniska sjukdomar. Den första presentationen hölls vid the Congenital Heart Campus, Ortigia, Sicilien den 24 maj. Den andra presentationen gavs vid det 29:e årlige sumposiet om medfödda hjärtfel hos vuxna i Stevenson, WA, USA, den 31 maj….

Presentation av forskargruppen vid internationell konferens

2019-04-23

  Den 6-9 mars 2019 deltog forskargruppen för STEPSTONES vid Society for Adolescent Health and Medicines Internationella konferens i Washington DC. Forskargruppen presenterade sin forskning vid workshopet ”Person-centered and Empowering Care for Adolescents with Chronic Conditions during Transition to Adulthood”. Vidare presenterade Åsa Burström samt Anna Lena Brorsson posters om sin forskning.

Diabetologiskt vårmöte 13-15 mars 2019, Stockholm

2019-04-23

Ett mycket välbesökt workshop gällande ”Överföring barn-vuxen” arrangerat av Anna Lena Brorsson och Carina Sparud Lundin samt diabetessjuksköterskor Ingela Lavin och Erika Persson. I samband med workshopet presenterades också projektet STEPSTONES-DIAB.

Presentation i Munster

2019-04-23

  In November 2018, the rationale and design of the Stepstones-CHD project was presented by Philip Moons at the 7th Conference of the German Society for Transition Medicine in Münster, Germany.