top

Möte med Rådgivande Kommittén

2017-04-01

Det andra mötet med den rådgivande kommittén genomfördes den 1 mars 2017 vid Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. STEPSTONES forskarer, Malene Jensen, Veronica Danko, Inger Ekman, Karl Swedberg, Kerstin Ullin och Peter Nordqvist var närvarande vid mötet.