top

Möte med rådgivande kommitté

2018-03-08

Den 7 mars 2018 hade vårt 4:e årliga möte med vår rådgivande kommitté. Veronica Danko (patientperspektivet), Malene Jensen (föräldraperspektivet), Peter Nordkvist (patientföreningen), Kristina Berg-Kelly (Specialist i ungdomsmedicin), Inger Ekman och Karl Swedberg (personcentrerad vård) träffade forskargruppen och diskuterade projektet. Forskargruppen presenterade hur långt projektet har framskridit.