top

Film om vår forskning

2018-10-04

Forskargruppen har producerat en film som visar hur överföringen från barn- till vuxensjukvård och övergången till vuxenlivet kan upplevas för unga personer och föräldrar. Filmen är bla. baserad på citat från de kvalitativa förberedande studier som har gjorts inom STEPSTONES-projektet och har bla. visats på forskargruppens presentation på Vetenskapsfestivalen i Göteborg, april 2018.

Filmen kan ses via denna länk: