top

Disputation: Åsa Buström

2018-03-07

Vår doktorand Åsa Burström kommer att disputera sin avhandling ”Transition from child health care to adult health care for adolescents with congenital heart disease” den 9 mars kl.09:00 på Skandiasalen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus.