top

Diabetologiskt vårmöte 13-15 mars 2019, Stockholm

2019-04-23

Ett mycket välbesökt workshop gällande ”Överföring barn-vuxen” arrangerat av Anna Lena Brorsson och Carina Sparud Lundin samt diabetessjuksköterskor Ingela Lavin och Erika Persson. I samband med workshopet presenterades också projektet STEPSTONES-DIAB.