top

Datainsamlingen

2016-04-24

Nu är datainsamlingen i studien ”Förekomst av och prediktorer för utebliven uppföljning av personer med medfödda hjärtfel” i full gång.