Categories for Nyheter

Ungdoms- och föräldraträff

november 22, 2018 12:59 e m Published by

Den 14:e november hölls den första ungdoms- och föräldraträffen för deltagarna i STEPSTONES (bilden visar förberedelserna inför träffen). Träffen skedde...

Film om vår forskning

oktober 4, 2018 10:49 f m Published by

Forskargruppen har producerat en film som visar hur överföringen från barn- till vuxensjukvård och övergången till vuxenlivet kan upplevas för...

STEPSTONES presentation

oktober 4, 2018 9:56 f m Published by

Doktorand Mariela Acuna presenterade STEPSTONES vid European Society of Cardiology kongress den 25 augusti, Munchen, Tyskland.

Åsa Burströms disputation

mars 12, 2018 11:00 f m Published by

Åsa Burström försvarade sin avhandling ”Transition from child health care to adult health care for adolescents with congenital heart disease”...

Möte med rådgivande kommitté

mars 8, 2018 4:35 e m Published by

Den 7 mars 2018 hade vårt 4:e årliga möte med vår rådgivande kommitté. Veronica Danko (patientperspektivet), Malene Jensen (föräldraperspektivet), Peter...

Disputation: Åsa Buström

mars 7, 2018 11:21 f m Published by

Vår doktorand Åsa Burström kommer att disputera sin avhandling ”Transition from child health care to adult health care for adolescents...