top

Akademiliv: Stärker unga med hjärtfel för bättre övergång till vuxensjukvården

2016-05-20

Vår vetenskaplig ledare, Philip Moons intervjuades av Akademiliv. Läs mer om det: http://www.akademiliv.se/2016/05/33680/