top

Diabetes

STEPSTONES-DIAB

Överföringen till vuxensjukvård av ungdomar med typ 1-diabetes (T1D) sker under en sårbar period i livet då många ungdomar med T1D har otillfredsställande glykemisk kontroll. Att inför överföringen till vuxensjukvården stödja ungdomarna till ökad delaktighet och självbestämmande för att de succesivt ska kunna ta över ansvaret för sin hälsa är därför centralt. Projektet syftar till att utvärdera olika former av vård i samband med överföring av unga med T1D. Studien genomförs vid två barndiabetesmottagningar i Sverige där 140 patienter lottas till ett person-centrerat strukturerat överföringsprogram under en 2-års period, eller till att få vård enligt rådande rutiner. Vid ett tredje sjukhus, där en specialiserad ungdomsmottagning för patienter med T1D finns etablerad, kommer 70 patienter i samma ålder att inkluderas under samma tidsperiod. Denna form av ungdomsmottagning för ungdomar med T1D är unik i Sverige och har inte tidigare utvärderats. Studien utvärderas avseende effekt på den unges egenvårdsförmåga, delaktighet och ansvar samt effekt på hälsostatus och glykemisk kontroll samt deltagarnas erfarenheter av vård under överföringen.